I am not French
سه شنبه 1393/06/4 ساعت 23:14 | | نوشته ‌شده به دست Sherlock 221 | ( نظرات )کدام قسمت از فصل آخر را بیشتر از دیگر قسمت ها دوست داشتید؟1.فیل ها به یاد می اورند
2.قدرت بزرگ
3.حماقت مرد مرده
4.کارگران هرکول (12 خان هرکول)
5.پرده

قرار داده شده در انجمن 
bakerforum.ir:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو ,
شنبه 1393/06/1 ساعت 22:14 | | نوشته ‌شده به دست Sherlock 221 | ( نظرات )
زندگی‌نامه آگاتا کریستی؛ پرفروش‌ترین نویسنده جهان


آگاتا کریستی در کتاب رکوردهای گینس مقام اول در میان پرفروش‌ترین نویسندگان کتاب در تمام دوران‌ها و به خود اختصاص داده‌است.

 [تصویر:  6947_150.jpg]


ادامه مطلب
:: مرتبط با: مصاحبه , مطالب خواندنی آگاتا , مطالب خواندنی پوآرو ,
چهارشنبه 1393/05/29 ساعت 22:30 | | نوشته ‌شده به دست Sherlock 221 | ( نظرات )

انواع هوش انسانی +تست+بررسی شما از هوش پوآرو

بعد از مطالعه مطلب برداشت خودتان از شخصیت و انواع هوش شخصیت پوآرو را در قسمت نظرات درج کنید.ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو , بازی های فکری و جنایی , مطالب خواندنی جنایی ,
سه شنبه 1393/05/7 ساعت 18:22 | | نوشته ‌شده به دست HERO | ( نظرات )
سلام به دوستان عزیز من امروز برای شما PDF ای می گزارم امیدوارم از این PDF لذت ببرید

توضیحات در مورد فایل PDF:
این فایل محتوا ای از عکس های پوآرو است که طرفداران ای شخصیت درست کرده اند سازنده ی این PDF خود من هستم من این عکس ها را جمع آوری کردم و به صورت فایل PDF در آوردم اگر کم و کاستی داشت به بزرگی خودتون ببخشیددوستان  این عکس با مزه را اینجا می گزارم تا لذت ببرید

دانلود PDF:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو , کمیک ,
دوشنبه 1393/05/6 ساعت 20:11 | | نوشته ‌شده به دست gone | ( نظرات )
ﺳﻼﻡ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻼ ﺧﺒﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺣﺎﻼ ﺷﻨﻴﺪﻳﻦ.

ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﯼ ﻋﺰﻳﺰ ﮐﻪ ﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻴﻨﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ، ﺍﻳﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﻃﯽ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺸﻪ (ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ!). ﺁﺧﺮ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺸﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﻧﯽ.
ﺑﺎﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻴﮑﺎﺭ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻪ و ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻨﺠـــــo_Oـــﻮﺭﯼ ﺑﻤﻮﻧﻦ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ش ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﻦ؛ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺯ ﻟﻨﺪﻥ ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﮑﺘﺎ (ﻣﺚ ﻗﺎﺭﭺ) ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪﻩ...
ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﮑﺖ ﮐﺘﺎﺑﻴﺎ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ ن، ﺧﻴﻠﻴﺎﺷﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ (ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺍﻼﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ی ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ، ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ی ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﺍﺯ ﭼﻴﺰﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﮔﻢ ﻳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﯽ :||| ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺧﺮ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ.). ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ، ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺎ ﺭو ﻣﯽ ﮔﻢ (ﮐﻪ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮﻥ ﻳﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ... ﻣﺜﻼ ﭘﻴﺘﺮ ﭘﻦ!).

 ﺍﻭﻟﻴﺶ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﭘﻮﺁﺭو ﺁﮔﺎﺗﺎ ﮐﺮﻳﺴﺘﯽ ﺩﻳﮕﻪ... ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺱ ﺯﺩﻥ... ﺍﻳﻨﻢ ﻋﮑﺴﺶ:
ﺩﻭﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺷﺮﻟﻮﮐﻪ :| ﺑﺎﺯﻡ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺱ ﺯﺩﻥ. ﺍﻳﻨﻢ ﻋﮑﺲ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﮑﺖ ﺷﺮﻟﻮﮐﯽ ﺯﻳﺒﺎ (ﻓﻘﻂ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺯﺭﺩ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺩ ﮐﻦ ﺗﻮش ﺑﮑﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ ^_^):
ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺁﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺟﺎﺳﻮﺳﻴﻪ. ﭼﺎﺧﺎن م ﻧﮑﻨﻴﻦ، ﻫﻴﭻ ﮐﺪﻭﻣﺘﻮﻥ ﺣﺪﺱ ﻧﺰﺩﻳﻦ. 
ﺑﻌـــﻠﻪ... ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺟﻴﻤﺰﺑﺎﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮﺵ (^___^):ﺧﻼﺻﻪ، ﺍﻭﻧﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻤﻴﻨﺎ ﺑﻮﺩﻥ... ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﺎ... ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩم (ﺧﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﻧﺪﻡ ﭼﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ؟).
ﺁﻣــــــــﺎ (ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻴﺪ) ... ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺭﻭﯼ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻣﺎ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﻪ ﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻣﻴﺬﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ. ﺍﮔﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪﺍ... ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ :| 

پ.ن: ﭼﻘﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻣﺎ... ﻋﻴﺪﺗﻮﻧﻢ ﻣﺒﺎﺭﮎ! ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺎﺗﻮﻧﻢ ﺭﺣﻢ ﮐﻨﻴﺪ :)))))) 
ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺪﻳﻦ :||||| :)))))


:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو , مطالب خواندنی آگاتا , عکس ,
چهارشنبه 1393/05/1 ساعت 17:36 | | نوشته ‌شده به دست HERO | ( نظرات )برای ورود به سایت کلیک کنید

برای خرید سبیل کلیک کنید

با تشکر از امیر محمد:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو ,
چهارشنبه 1393/04/25 ساعت 13:05 | | نوشته ‌شده به دست HERO | ( نظرات )
در این پست اموزش در ست کردن عروسک پوارو رو می زارمبرای بدست اوردن الگو به ادامه ی مطلب بروید


ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو , عکس ,
جمعه 1393/04/20 ساعت 18:50 | | نوشته ‌شده به دست Mr poirot | ( نظرات )
                                                                                             به نام خدایی که واقعا دوست داشتنیه
خانم آریادنه اولیور در چندین کتاب پوآرو حضور دارد و جایگزینی برای هستینگز است ولی برخلاف هستینگز که از تخیل متوسطی برخوردار است خانم اولیور از تخیل بسیار بالایی برخوردار است


ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو , مطالب مربوط به کتاب ,
جمعه 1393/04/20 ساعت 18:42 | | نوشته ‌شده به دست Mr poirot | ( نظرات )

هرکول پوآرو زنده می‌شود

فرهنگ > ادبیات - شخصیت محبوب هرکول پوآرو با رمانی جدید به عرصه ادبیات باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خانواده آگاتا کریستی موافقت کرده‌اند، نویسنده‌ای دیگر در داستانی جدید شخصیت هرکول پوآرو را زنده کند. این در حالی است که 39 سال می‌شود هرکول پوآرو در هیچ داستانی حضور نداشته است. آگاتا کریستی 38 سال پیش درگذشت.

این کتاب همچنین اولین اثری است که یکی از شخصیت‌های کریستی را پس از مرگ این نویسنده احیا می‌کند. قرار است این رمان را سوفی هانا نویسنده مطرح داستان‌های جنایی بنویسد و وعده داده شده داستان مملو از «سرنخ‌های شیطانی گمراه‌کننده» باشد که در داستان‌های کریستی به وفور دیده می‌شد.
ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب مربوط به کتاب , مطالب خواندنی آگاتا , مطالب خواندنی پوآرو ,
جمعه 1393/04/20 ساعت 12:41 | | نوشته ‌شده به دست Mr poirot | ( نظرات )
                                                                      به نام خدایى كه واقعا دوست داشتنیه 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((سلام دوستان مى خواهم خبر بسیار خوبى را به شما بدم))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب مربوط به کتاب , مطالب خواندنی آگاتا , مطالب خواندنی پوآرو ,
جمعه 1393/04/20 ساعت 07:24 | | نوشته ‌شده به دست Mr poirot | ( نظرات )
                                                                     به نام خدایى كه واقعا دوست داشتنیه 
ماجراى اسرار آمیز در استایلز                                                                    The mysterios affair at styles                                    


ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب خواندنی آگاتا , مطالب خواندنی پوآرو ,
چهارشنبه 1393/04/18 ساعت 11:37 | | نوشته ‌شده به دست HERO | ( نظرات )

هرکول پوآروی ایرانی15 سال قبل، زمانی که کارش را در بندر انزلی به عنوان بازپرس آغاز کرد هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که چند سال بعد او به یکی از مشهورترین قضات جنایی پایتخت تبدیل خواهد شد.

______________________________________________________________________________________________________________________

ادامه ی مطلب را در ادامه ی مطلب دنبال کنید


ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو ,
دوشنبه 1393/02/29 ساعت 11:00 | | نوشته ‌شده به دست gone | ( نظرات )
ﺳــــــــﻼﻡ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ!
ﺑﺎ ﻳﻪ ﺳﺮﻯ ﺍﺯ ﻋﻜﺲ ﻫﺎﻯ ﭘﻮﺁﺭﻭ ﻭ ﻫﻴﺴﺘﻴﻨﮕﺰ ﺍﻭﻣﺪﻡ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺘﻮﻥ ﺑﻴﺎﺩ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻯ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﻨﻴﺪ.

ادامه مطلب
:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو , عکس ,
جمعه 1393/02/12 ساعت 00:56 | | نوشته ‌شده به دست gone | ( نظرات )
ﺳﺮﻯ ﺳﻮﻡ

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﻳﻨﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﻪ ﻯ ﭘﺎﺯﻝ!
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻳﻦ

ادامه مطلب
:: مرتبط با: عکس , مطالب خواندنی پوآرو ,
جمعه 1393/02/12 ساعت 00:23 | | نوشته ‌شده به دست gone | ( نظرات )
ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﻢ ﻛﻤﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻤﻮﻧﻪ

ﺳﺮﻯ ﺩﻭﻡ

به ادامه مطلب 
برید


پینوشت : 
ﺍﺻﻼ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮﺩﻡ
ﻳﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﻢ ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻭﻥ ﺻﺪﺍﻯ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﭘﻠﻰ ﻣﻴﺸﻪ

ﻭ ﺳﻜﻮت


ادامه مطلب
:: مرتبط با: عکس , مطالب خواندنی پوآرو ,
 

 
آخرین عناوین مطالب
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic