تبلیغات
Hercule Poirot.ir - خانم آریادنه اولیور
 
   
 
 
I am not French
جمعه 1393/04/20 ساعت 19:50 | | نوشته ‌شده به دست Mr poirot | ( نظرات )
                                                                                             به نام خدایی که واقعا دوست داشتنیه
خانم آریادنه اولیور در چندین کتاب پوآرو حضور دارد و جایگزینی برای هستینگز است ولی برخلاف هستینگز که از تخیل متوسطی برخوردار است خانم اولیور از تخیل بسیار بالایی برخوردار است
خانم اولیور  نویسنده ی کتاب های جنایی است و نام کارگاه او سون یرسون است خود خانم اولیور  معتقد است که خلق یرسون اشتباه بزرگی بوده است زیرا یرسون بسیار پیر است و خانم اولیور معتقد است یرسون دارد زندگی او را تباه می کند اما از ترس طرفداران یرسون جرات ندارد او را از بین ببرد در حقیقت خانم اولیور تصور اگاتا کریستی از خودش است و یرسون همان پوارو است همانطور که می دانید اگاتا کریستی از فکر نوشتن پواروی دیگری دیوانه می شد خانم اولیور علاقه زیادی به سیب دارد و وقتی بخواهد از کتاب هایش صحبت کند بسیار خجالتی می شود او علاقه زیادی به ارایش مو هایش دارد بیشتر نتیجه گیری های او بر اساس شم زنانه اش است مثلا در رمان شکار قاتل(dead man folly یا حماقت مرد مرده) حس می کند قتلی می خواهد اتفاق بیفتد و به همین دلیل از پوارو کمک می گیرد
خانم اولیور در برخی از کتاب های اگاتا کریستی حضور دارد و در همه ان ها همراه پوارو است و فقط در یکی خود به تنهایی حضور دارد این کتاب ها عبارتند از
1-جشن هالوین(holloween party)
2-دختر سوم(third girl)
3-شکار قاتل(dead man folly)
4-قتل خانم مگینتی(mrs mcginty death)
5-فیل ها به خاطر می آورند(elephant can remeber)
6-کارت های روی میز(card on the table)
7-مرکب مرگ(pale horse) خود به تنهایی و بدون پوآرو حضور دارد
8-یکی از داستان های کوتاه از ماجراهای پارکر پین(ﺑﻪ ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ)


ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ: 
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻩ و ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﺍﺯش ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ.
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﺗﻮﺵ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻪ:
"ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ی ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ".
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ:
ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺎﺭﮐﺮ ﭘﺎﻳﻦ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﺵ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ و ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﭘﻠﮑﺎﻥ ﺑﺎﻼ ﺭﻓﺖ. ﺍﻳﻨﺠﺎ در ﺍﺗﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻼﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰﯼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ و ﭼﻨﺪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ و ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺩﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺨﺶ و ﭘﻼ و ﮐﻴﻔﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻴﺐ.
ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺎﺭﮐﺮ ﭘﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﮔﻔﺖ:
_ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ، ﺧﺎﻧﻢ اﻭﻟﻴﻮﺭ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:
_ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ؟ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ.
_ ﻗﻀﻴﻪ ی ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ، ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻴﺰ ﻣﺒﺘﮑﺮﺍﻧﻪ ﺗﺮﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩ و ﺳﻴﺒﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻴﻒ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.
_ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ، ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺎﻳﻦ. ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ، ﮔﺎﺯ ﺳﻤﯽ و ... ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻡ ﭼﻴﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭﺣﺸﺘﺶ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺍﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻪ ی ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﺮﺍﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺎﻳﻦ. ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺎﻳﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺩ و ﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ. ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ، ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ، ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻓﻨﻼﻧﺪﯼ، ﮊﺍﭘﻨﯽ و ﺣﺒﺸﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
_ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺪ؟
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺮﺩ.
_ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ ﺷﺪ. ﺩﻭﺗﺎ ﺳﻴﺎﻫﭙﻮﺳﺖ، ﭘﺮﺳﯽ و ﺟﺮﯼ، ﭘﻮﻝ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ. ﻟﻮﺭﻳﻤﺮ ﺟﻮﺍﻥ، ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻘﺶ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻳﺪ ﭘﻨﺞ ﮔﻴﻨﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺎﻳﻦ ﮔﻔﺖ:
_ ﻭﺍﻳﺘﻔﺮﻳﺎﺭﺯ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻔﺖ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺗﺎ ﺣﺎﻼ ﭘﺮﺩﻩ ی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﻩ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﮔﻔﺖ:
_ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻳﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺟﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﻴﻠﻴﻨﮓ ﺍﺳﺖ.
_ ﺟﺎﻧﯽ؟
_ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺑﭙﺎﺵ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻣﯽ ﺭﻳﺨﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ.
_ ﺁﻫﺎ. ﺭﺍﺳﺘﯽ، ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﺍﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ؟
_ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ!
_ ﺁﻫﺎ. ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻣﻴﻮﺯﻳﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ؟
_ ﻧﻪ. ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻟﻔﺮﻳﺞ.
_ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺪﺭﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﮔﻔﺖ:
_ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻴﭻ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺎﻳﻦ ﮔﻔﺖ:
_ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ.


ﺻﻔﺤﺎﺕ
39
و
40
ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ.

ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ "ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ی ﺧﺎﻧﻢ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ" ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ ی
97
ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ.:: مرتبط با: مطالب خواندنی پوآرو , مطالب مربوط به کتاب ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
minecraft free پنجشنبه 1398/02/26 16:13
I'm no longer certain where you're getting your info, but great topic.
I must spend some time learning much more or understanding more.
Thank you for magnificent information I was looking for this info for my mission.
minecraft دوشنبه 1398/02/2 15:54
I seriously love your blog.. Very nice colors
& theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I'm wanting to create my very own site and want to know where you got this from or what the theme is named.
Thanks!
minecraft سه شنبه 1398/01/27 10:57
I'm extremely inspired with your writing talents as well as
with the layout to your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it your self?
Anyway stay up the nice high quality writing, it
is rare to peer a great blog like this one today..
What Equipment is Needed for Sling TV دوشنبه 1397/08/21 14:55
It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this brilliant blog!

I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group.

Chat soon!
What Equipment is Needed for Sling TV یکشنبه 1397/08/20 13:12
Good day! I know this is kinda off topic nevertheless
I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe
guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could
greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Excellent blog by the
way!
minecraft free download 2018 چهارشنبه 1397/07/18 01:01
Wow, that's what I was searching for, what a information! present here at this webpage, thanks admin of
this site.
minecraft سه شنبه 1397/07/10 08:42
I was curious if you ever thought of changing the layout of
your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
minecraft سه شنبه 1397/07/10 06:48
When some one searches for his vital thing, therefore he/she needs to be available that in detail, therefore
that thing is maintained over here.
minecraft دوشنبه 1397/07/9 01:32
Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read more news.
minecraft شنبه 1397/06/31 13:12
Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with us
so I came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and
will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and outstanding design.
How long do you grow during puberty? دوشنبه 1396/05/16 20:10
Truly when someone doesn't understand then its up to other visitors that
they will help, so here it happens.
Can stretching help you grow taller? دوشنبه 1396/05/9 09:33
Hey there! I could have sworn I've been to this blog before
but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
http://dan1barber7.jimdo.com دوشنبه 1396/05/9 00:21
I think that what you wrote was very reasonable.
However, think about this, what if you added a little content?
I ain't suggesting your content isn't solid., however suppose you added a title to
possibly grab people's attention? I mean Hercule Poirot.ir -
خانم آریادنه اولیور is kinda boring.
You ought to peek at Yahoo's home page and note how they create
news titles to grab viewers to open the links. You might try
adding a video or a pic or two to get people interested about
what you've got to say. In my opinion, it might make your posts a little livelier.
امیرمحمد شنبه 1393/04/28 12:19
واااااای من عاشق این زنه ام!
به منم سر بزنین خوشحال میشم...
Captain Hastings پاسخ داد:
حتما
Baudelaires دوشنبه 1393/04/23 10:46
ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﻳﭙﺶ ﮐﺮﺩﻡ :|
ﻳﻪ ﻓﮑﺮﯼ:
ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ و ﺍﮔﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ.
Baudelaires دوشنبه 1393/04/23 02:20
ﺳﻼﻡ. ﭘﻴﺪﺍﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺖ. ﭼﻮﻥ ﻣﺘﻨﺶ ﻃﻮﻼﻧﻴﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻼﮒ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﻩ. ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ؟ ﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﺟﺪﺍ ﺑﺰﻧﻢ؟
Mr poirot پاسخ داد:
تو نظر بعدى اسمشو بذار ممنون
Baudelaires جمعه 1393/04/20 23:44
ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺗﻮ ﻳﮑﻴﺶ ﺑﻮﺩ.
ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻒ ک ﺍﻼﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﻭﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩ.
Mr poirot پاسخ داد:
ممنون
Baudelaires جمعه 1393/04/20 21:29
ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﺸﻮ ﺩﺍﺭﻡ. ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ، ﺍﺳﻢ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﭘﺎﺭﮐﺮ ﭘﺎﻳﻨﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺟﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺗﺎ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
Mr poirot پاسخ داد:
ممنون فكر كنم خانه در شیراز بود به انگلیسى هم the parker payne investigation فقط اگر خوندیش لطف كن بهم بگو خانم اولیور توش هست یا نه ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین عناوین مطالب